Vacatures archief Geschiedenis van alle vacatures geplaatst op internet. VDAB, Jobat, Stepstone, Vacature..

Werk zoeken

Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd.

Universiteit Antwerpen
Middelheimlaan 1
2020 ANTWERPEN
BELGIE

zoekt:

1 ZAP in het domein Spaanse Taalkunde en taalbeheersing Spaans - 2014ZAPFDTLKEX038 (M/V) (ANTWERPEN)

Het Departement Taalkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft volgende voltijdse vacature:

Zelfstandig academisch personeel
in het domein Spaanse Taalkunde en taalbeheersing Spaans

Uw opdracht

U bent verantwoordelijk voor onderwijs in het domein van de Spaanse taalkunde en taalbeheersing Spaans. U doceert fonetiek en fonologie, morfosyntaxis, semantiek en pragmatiek van het Spaans op bachelor- en op masterniveau. Uw onderwijsaanbod bestrijkt meerdere deelgebieden van de Spaanse taalkunde. U staat in voor de coördinatie van het grammatica- en taalbeheersingsonderwijs op bachelorniveau. U bent titularis van vier opleidingsonderdelen op bachelorniveau (Taalbeheersing 3 (BA2, 4 ECTS studiepunten); Spaanse taalkunde 1 (BA1, bij voorkeur in het Nederlands gegeven, 4 ECTS); Spaanse taalkunde 2 (BA2, 6 ECTS); Spaanse taalkunde 3 (BA3, 4 ECTS)) en een opleidingsonderdeel taalkunde Spaans op masterniveau (6 ECTS).
U bouwt onderzoek uit in het domein van de morfosyntaxis, de semantiek of de pragmatiek van het Spaans, aansluitend bij het lopende onderzoek in die domeinen aan het Departement Taalkunde.
U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket, waaronder studiebegeleiding voor de studenten Spaans op bachelorniveau.

Gezocht profiel:

Uw profiel

U bezit een doctoraat op proefschrift in de Spaanse taalkunde.
U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
Naast een sterk onderzoeksdossier beschikt u ook over een aantoonbare onderwijsbekwaamheid.
U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
U hebt een (near-)native niveau Spaans.
U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning.


Vereiste studies:
  • Doctoraat
  • Master Taalkunde

Jobgerelateerde competenties:

  • Onderzoekswerk superviseren, uitvoeren en resultaten voorstellen
Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed), SPAANS (zeer goed)
Werkervaring: minstens 2 jaar ervaring

Aanbod en voordelen:

Tijdelijke job.
Contract van bepaalde duur
Tijdregeling: Voltijds

Wij bieden

Ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
of een voltijds ambt in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteits­bestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt.
Datum van indiensttreding is 1 oktober 2014;
Een brutomaandwedde van een voltijdse docent varieert van € 4 009,52 tot € 5 910,19 - die van een voltijds hoofddocent van € 4 591,43 tot € 7 213,07.
Een dynamische en stimulerende werkomgeving.


Plaats tewerkstelling:

Middelheimlaan 1
2020 ANTWERPEN

Solliciteren:

Universiteit Antwerpen
Middelheimlaan 1
2020 ANTWERPEN
Mogelijk te solliciteren via onze website:
Hoe solliciteren? U kunt alleen online solliciteren en dit uiterlijk op 27 april 2014. Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld. Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met Robin Wynants (Tel. 03 265 31 41) of Ellen Huijer (Tel. 03 265 31 45). Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Rita De Maeseneer (rita.demaeseneer@uantwerpen.be , Tel. 0032 3 265 42 49) en prof. Frank Brisard (frank.brisard@uantwerpen.be ).


Vacaturedatum: 04 maart 2014
Datum laatste wijziging: 04 maart 2014ZAP in het domein Spaanse Taalkunde en taalbeheersing Spaans - 2014ZAPFDTLKEX038 (M/V) (ANTWERPEN)

Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd
Werk zoeken
vacatures
Werken in Nederland? Zie Vindazo Nederland. auto verkopen