Vacatures archief Geschiedenis van alle vacatures geplaatst op internet. VDAB, Jobat, Stepstone, Vacature..

Werk zoeken

Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd.

Tenure Trackdocent Toegepaste taalkunde

|

Aan de faculteit Letteren Campus Brussel van de KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in de Toegepaste taalkunde. We zoeken kandidaten met uitstekende onderwijscompetenties en een excellent onderzoeksdossier.

Organisatie: KU Leuven Campus Brussel

Reageren voor: 01/10/2014

Publicatiedatum: 05/06/2014

Contactpersoon: prof. Lieven Buysse

Provincie: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Functie: Vorming en onderwijs, Andere,

Type: Voltijds

Functieomschrijving:

De faculteit Letteren Campus Brussel biedt bacheloropleidingen in de Toegepaste taalkunde en Taal- en letterkunde aan, en masteropleidingen in de Meertalige communicatie, in het Vertalen, in het Tolken en - in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen - in de Journalistiek. Een van haar vier onderzoekscentra is het Centrum voor Onderzoek naar Taal en Communicatie (ConT@CT), dat onderzoek voert in de brede domeinen van de (vreemde)taalverwerving in het hoger onderwijs, linguïstische aspecten van interculturele en marketingcommunicatie en (in)efficiënte communicatie in professionele contexten. De leden van het centrum maken deel uit van de onderzoekseenheid Taalkunde van de KU Leuven. De onderzoekseenheid Taalkunde behoort tot de Faculteit Letteren. Deze faculteit werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op het vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. De faculteit beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, zowel in de academische wereld als in de bedrijfswereld. Het onderzoekscentrum ConT@CT (http://ctct.be) kan bouwen op een degelijke onderzoeksinfrastructuur, een internationaal netwerk en een ondersteunende werkomgeving. ONDERZOEK U ontwikkelt een coherent onderzoeksprogramma dat aansluit bij de onderzoekslijnen van het Centrum voor Onderzoek naar Taal en Communicatie (ConT@CT), en streeft in dat kader onderzoeksresultaten na van een uitstekend internationaal niveau. U treedt toe tot de onderzoeksgroep van de onderzoekseenheid Taalkunde waar uw onderzoek de sterkste affiniteit mee heeft. Bovendien ondersteunt en ontwikkelt u interfacultaire, nationale en internationale samenwerkingsverbanden van het onderzoekscentrum en van uw onderzoeksgroep. U werkt actief mee aan de uitbouw van toekomstige onderzoeksprojecten. ONDERWIJS U verzorgt onderwijsopdrachten in de bachelor in de toegepaste taalkunde en de master in de meertalige communicatie in het domein van de taalbeheersing en/of taalkunde van minstens een van de volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans. Afhankelijk van uw profiel neemt u bovendien de verantwoordelijkheid op zich van opleidingsonderdelen in een of meer van deze domeinen: meertaligheid, onderzoeksmethodologie, professionele communicatie, e-communicatie. Voor opleidingsonderdelen waarvoor dat een meerwaarde biedt, gaat u actief op zoek naar interactie met het relevante werkveld. Het onderwijs dat u verstrekt, moet vanzelfsprekend voldoen aan de academische vereisten van de opleiding, en passen in de onderwijsvisie van de KU Leuven en het pedagogische project van de opleiding. U begeleidt bachelor- en masterproeven in de opleidingen Toegepaste taalkunde en Meertalige communicatie. DIENSTVERLENING U bent ertoe bereid interne administratieve en bestuurstaken op te nemen en wetenschappelijke dienstverlening voor externen te verschaffen.

Profiel:

U bent houder van een diploma van doctor in de Taalkunde (of een equivalent relevant diploma), kunt een uitstekend onderzoeksdossier voorleggen op een of meer van de onderzoeksdomeinen van de vacature en bezit voortreffelijke didactische kwaliteiten. Bij uw sollicitatie voegt u een uitgewerkt onderzoeksvoorstel voor de komende jaren (minimum twee pagina's) en een visietekst over het onderwijs (maximum twee pagina's). De bestuurs- en onderwijstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten aan bestuursvergaderingen deel te nemen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands te verwerven Een goede kennis van het Engels is een vereiste.

Aanbod:

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel stimulerende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Ze is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie, waarvoor ze actief samenwerkt met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. U werkt in het bruisende hart van Brussel, de dynamische hoofdstad van België en van Europa. Op de campus vindt u niet enkel een uitdagende werkomgeving in de faculteit Letteren; de aanwezigheid van de faculteiten Recht en Economie & Bedrijfswetenschappen biedt evenzeer opportuniteiten voor samenwerking. De aanstelling gebeurt in het Zelfstandig Academisch Personeel in de graad van docent (tenure track). Bij positieve evaluatie na 5 jaar wordt u tot hoofddocent benoemd.

Solliciteren:

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. Lieven Buysse, tel.: +32 2 609 88 69, mail: lieven.buysse@kuleuven.be of prof. Remco Sleiderink, tel.: +32 2 609 37 12, mail: remco.sleiderink@kuleuven.be. Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/09/2014 via onze online sollicitatietoepassing.

Website:

Documenten:Tenure Trackdocent Toegepaste taalkunde

Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd
Werk zoeken
vacatures
Werken in Nederland? Zie Vindazo Nederland. auto verkopen