Vacatures archief Geschiedenis van alle vacatures geplaatst op internet. VDAB, Jobat, Stepstone, Vacature..

Werk zoeken

Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd.

Spaans is de voertaal die studenten dienen aan te leren voor de stage die zij in het kader van deze opleiding doen in Latijns Amerika (regio Nicaragua)

Vanuit de intake procedure (selectie van kandidaten) gaat de opleiding na of studenten gericht op de stage regio Nicaragua en/of reeds competenties hebben verworven inzake Spaanse taalkennis , dan wel of zij bereid zijn om voorafgaandelijk een basiscursus op initiatie niveau te volgen (lessenreeks of actieve assimil cursus)

Voor de aanvang van de Zuid stage, in de periode september en oktober, voorziet de opleiding vanuit OOD Talen 46 contacturen ‘Spaans’ voor deze groep van 10 tot 12 Banaba ISNZ studenten. Samen vormen zij één trainingsgroep met als inzet om hun taalkennis en taalvaardigheid doorheen deze periode actief te verdiepen (studie, oefensessies, opdrachten, tussentijdse toetsen)

Na aankomst (onthaalweek met extra taaltraining ter plaatse) gaan studenten verder aan de slag met het verdiepen van hun taalvaardigheid. Na een periode van oriëntatie en verkenning evolueren stage activiteiten naar actieve participatie en worden studenten ingezet bij activiteiten van lokale organisaties en ontwikkelingsprojecten. In een verdere fase van deze Zuid stage volgt een verdiepend praktijkonderzoek over een voor de lokale Zuid partners maatschappelijk relevant thema. In deze fase verwachten wij dat de studenten geëvolueerd zijn naar een degelijk niveau van taalbeheersing (Spaans)

Als docent ben je regisseur van de taal cursus Spaans. Je verzorgt de trainingssessies voor het vertrek op stage. Je zet opdrachten uit en je geeft actieve feedback aan studenten. Tijdens en na de stage worden de studenten verder opgevolgd, middels uitvoering van opdrachten met een stijgende moeilijkheidsgraad.

In juni tonen de studenten hun taalvaardigheid (verworven competenties) tijdens een mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.

Uw profiel :

  • U beheerst de Spaanse op een uitstekende wijze (mondeling en schriftelijk).
  • U beschikt over pedagogische vaardigheden.
  • U bent in staat om studenten actief te begeleiden in het aanscherpen van hun taalvaardigheid, gericht op een specifieke opleiding in een context van Noord-Zuid vraagstukken.
  • U bent vertrouwd met taal- en communicatie aspecten in Nicaragua (of u bent bereid om zich hierin te verdiepen) Kennis en inzicht van socio-economische en culturele aspecten van de regio zijn een pluspunt.
  • U gelooft in een opleiding die jonge mensen grondig wil voorbereiden en begeleiden in het opdoen van een sterke Zuidervaring, en dit vanuit een professionele invalshoek.
  • U bent bereid tot samenwerking met collega’s die andere invalshoeken hebben (politiek, economie, …) om naar internationale vraagstukken te kijken.
  • U bent in het bezit van een bachelor of masterdiploma (taalvaardigheid is noodzakelijk)

Statuut

Een statutaire aanstelling als gastprofessor, betaald met vast bedrag volgens barema 316 of 502 afhankelijk van diploma à rato van 9% opdracht. Interne kandidaten behouden hun statuut.

Interesse,

Solliciteer online uiterlijk op 10/08/2014 en voeg zeker uw sollicitatiebrief (met vermelding van het referentienummer) en curriculum vitae toe. Alle vacatures staan online op

Neem voor meer praktische info contact op met Jan Van Passel, opleidingscoördinator ( )

Uw sollicitatie zal behandeld worden door het HR departement van KHLeuven zelf. Voor alle bijkomende informatie aangaande uw kandidatuur verwijzen we u dan ook vriendelijk door naar het HR departement van KHLeuven.Bekijk DEELTIJDS GASTPROFESSOR Spaans (9 % opdracht) van KHLeuven op het CVWarehouse kandidatenportaal | vind je carriè

Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd
Werk zoeken
vacatures
Werken in Nederland? Zie Vindazo Nederland. auto verkopen