Vacatures archief Geschiedenis van alle vacatures geplaatst op internet. VDAB, Jobat, Stepstone, Vacature..

Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd.
VDAB
REFERENCE: 53548554
Actions

Voltijds doctor-assistent (H/F)
Date de la dernière modification : 21/03/2015

Description de l'offre
Nombre de postes demandés : 1 Catégorie de métier : Professeur d'université  (2213102)
[PROFESSIONNELS DE LA FORMATION INITIALE] Secteur d'activité : Enseignement supérieur Lieu(x) de travail : GENT
(GAND [ARRONDISSEMENT])
Votre fonction :


Uiterste inschrijvingsdatum: Feb 28, 2015 23:59 Vakgroep/directie/dienst: LW22 - Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie Type contract: Statutaire aanstelling Bezetting: 100% Vacature type: Assisterend academisch personeel Bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte is volgend mandaat te begeven: het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van drie jaar LW22 een betrekking van voltijds doctor-assistent Spaans bij de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie – salaris a 100%:min. € 29 069,73 – max. € 45 317,25 (thans uitbetaald à 160,84%)
Hoogstaand en productief onderzoek verrichten met betrekking tot het Spaans binnen het onderzoeksdomein van de meertalige en interculturele communicatie (zie onderzoeksgroep Intercomm: of de vertaalwetenschap (zie onderzoeksgroepen EQTIS: en TRACE: (70%); Verstrekking van taalpraktijk en vertaling in het Spaans in de afdeling Spaans van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (30%); Medewerking aan de activiteiten van de afdeling en de afdelingoverschrijdende projecten m.b.t. onderwijs- en onderzoeksactiviteiten; Begeleiding van bachelor- en masterscripties; Indiensttreding: zodra administratief mogelijk Meer informatie is te vinden op de website van de vakgroep: of bij Veronique Hoste, vakgroepvoorzitter Vertalen, Tolken en Communicatie ( veronique.hoste@ugent.be).
Votre profil
Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : Durée : Secteur : Professeur d'université 6 mois Formation(s) : Etude Domaine Master autres Description libre :


Diploma van doctor op proefschrift op het gebied van Vertaalkunde, Taal & Letterkunde of van een gelijkwaardig erkend diploma kunnen voorleggen (aan de diplomavereisten moet voldaan zijn op de datum van aanstelling); Het Spaans beheersen op het niveau C2 van het ERK (Europees Referentiekader) of als moedertaalspreker; Hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht over vertaling, meertalige communicatie en interculturaliteit, wat zich uit in hoofdstukken in boeken en nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten; Inzicht in de (ver)taaldidactiek met een interactieve, communicatieve benadering; Didactische ervaring in het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling; Actieve deelname aan internationale wetenschappelijke conferenties strekt tot aanbeveling;
Votre contrat
Régime de travail : Temps plein de jour Type : A durée déterminée Salaire : Uiterste inschrijvingsdatum: Feb 28, 2015 23:59 Vakgroep/directie/dienst: LW22 - Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie Type contract: Statutaire aanstelling Bezetting: 100% Vacature type: Assisterend academisch personeel Bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte is volgend mandaat te begeven: het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van drie jaar LW22 een betrekking van voltijds doctor-assistent Spaans bij de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie – salaris a 100%:min. € 29 069,73 – max. € 45 317,25 (thans uitbetaald à 160,84%)
Contact
Modalités de candidature :

Sollicitaties dienen uiterlijk op 28 februari 2015 en enkel per e-mail verzonden te worden aan wervingaap@ugent.be met in bijlage (samengevoegd in één document) de sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en voor assistenten een overzicht van de behaalde studieresultaten. Vermeld duidelijk het mandaat en de vakgroep waarvoor u solliciteert alsook het referentienummer 2015-01-24. U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.
Wie reeds eerder werd aangesteld als doctor-assistent kan niet kandideren.
Kandidaten moeten voldoen aan de taalvereisten zoals opgenomen in artikel 91novies van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De bestuurs- en onderwijstaal aan de Universiteit Gent is het Nederlands maar ook niet-Nederlandstaligen kunnen solliciteren.
Conform het decreet moet de kandidaat, belast met een onderwijsopdracht, de onderwijstaal waarin hij een opleidingsonderdeel doceert op adequate wijze beheersen. Dit betekent dat de kandidaat die taal moet beheersen op ERK-niveau (Europees Referentiekader voor Talen) C1. Ook de kandidaat, belast met een onderwijsopdracht, die geen opleidingsonderdelen in het Nederlands doceert, moet de Nederlandse taal beheersen op ERK-niveau B2. Aan die voorwaarde moet voldaan zijn binnen de 3 jaar na de aanstelling of op het moment van de benoeming.

Nom de la personne : wervingaap@ugent.be Adresse : Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000  GENT
BELGIQUE E-mail :


Voltijds doctor-assistent (H/F)

Voltijds doctor-assistent (H/F) vacatures

Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd