Vacatures archief Geschiedenis van alle vacatures geplaatst op internet. VDAB, Jobat, Stepstone, Vacature..

Werk zoeken

Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd.

een inhoudelijk uiterst boeiende en maatschappelijk belangrijke job met veel verantwoordelijkheid – een mandaatfunctie van 6 jaar, eenmaal hernieuwbaar – het brutojaarloon zal zich afhankelijk van uw ervaring, situeren tussen 84.972 en 106.203 euro (exclusief vakantiegeld, eindejaarspremie, mandaattoelage van 19.840 euro/jaar en eventuele managementtoelage), aangevuld met een hospitalisatieverzekering. U hebt de algemene leiding over het departement Economie, Wetenschap en Innovatie waar kenniseconomie en innovatie de prioritaire beleidsthema’s zijn. U bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en coördineren van de beleidsvoorbereiding, en voor het mee evalueren en bijsturen van de beleidsuitvoering van het beleidsdomein. Vanuit uw inzicht in de verschillende gebieden binnen het beleidsdomein adviseert u de ministers proactief en ondersteunt u bij het uittekenen van het beleid en bij het aansturen van de beleidsuitvoering. Gezien het departement verantwoordelijk is voor een zeer breed domein werkt u nauw samen met diverse doelgroepen zoals de verschillende bestuursniveaus (lokaal, regionaal, federaal, internationaal), de overige beleidsdomeinen, de bedrijfswereld, universiteiten en hogescholen en de burger.

Beleidsverantwoordelijke overheidsdienst

U heeft een diploma dat toegang geeft tot niveau A, met uitzondering van interne kandidaten die reeds tot niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren. Daarnaast heeft u minstens 5 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar, of 10 jaar nuttige professionele ervaring. U heeft kennis van de managementprocessen binnen een overheidscontext. Meer informatie over de voorwaarden kan u terugvinden in de functiebeschrijving op www.werkenvoorvlaanderen.be.  Uw talent is belangrijker dan uw geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel u kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Solliciteren

Verantwoordelijke Human Resources


secretaris-generaal

Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd
Werk zoeken
vacatures
Werken in Nederland? Zie Vindazo Nederland. auto verkopen