Vacatures archief Geschiedenis van alle vacatures geplaatst op internet. VDAB, Jobat, Stepstone, Vacature..

Werk zoeken

Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd.

Lector Spaans 100% (BRUSSEL-STAD)


VACANTVERKLARING ONDERWIJZEND PERSONEEL
 
Externe vacature
 
Lector Spaans 100%
 
Vacaturenummer : DAN/2011/OP/06
Ambt : Lector
Volume ambt : 100%
Aard tewerkstelling :  statutaire vacante betrekking
Departement : Campus Dansaert
Studiegebied : Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Opleiding : Professionele Bachelor Toerisme-en Recreatiemanagement, Professionele Bachelor Communicatiemanagement en Professionele Bachelor Office Management, Talenttraining

 

Toelatingsvoorwaarden

- Op het ogenblik van indiensttreding moet de kandidaat in het bezit zijn van een diploma van Licentiaat/Master Nederlands-Frans-Spaans

 
- De kandidaat moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 89 van het hogescholendecreet van 13 juli 1994 ( http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12458
 
Belangrijkste profielkenmerken

·   grondige kennis van de Nederlandse taal
·   grondige kennis van de Spaanse taal
·   grondige kennis van de Franse taal
·   ervaring in coaching van studentengroepen
·   vlot in de omgang en sterk communicatief
·   willen werken in teamverband
·   bereidheid tot mee willen werken aan de ontwikkeling van de opleiding
·   kennis van de Brusselse hoger onderwijssector strekt tot aanbeveling

·   goede kennis van methodieken in studie- en studentbegeleiding.

·   de noden van studenten goed kunnen inschatten en er adequaat kunnen op reageren.

·   ervaring in het hoger onderwijs en studie- en studentbegeleiding.

 
 
Initieel takenpakket
 
·   Spaans in Communicatiemanagement, Office Management
·   Frans in Toerisme- en Recreatiemanagement
·   coaching
·   begeleiding projecten
·   verzorgen van de begeleiding ?en coachingssessie studenten talenttraining 1 ste jaar en studenten talenttraining 2 de jaar.
·   wanneer nodig de studenten persoonlijk begeleiden.
·   communiceren met docenten om moeilijkheden op te sporen en oplossingen voorstellen.

·   met een gedegen teamspirit de visie en aanpak van studie- en studentbegeleiding verder uitbouwen en uitdragen.
·   deelnemen aan de teamvergaderingen
 
 
 
Generieke functiebeschrijving van het ambt


http://www.ehb.be/pdfs/functiebeschrijving-lector.pdf
 
Salaris

salarisschaal 502

Minimum geïndexeerde maandwedde = 3.114,82?
Maximum geïndexeerde maandwedde = 5.251,65?
 
 
Overeenkomstig art 140 van het hogescholendecreet kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend van maximum 10 jaar op basis van nuttige beroepservaring, voor zover de beroepservaring niet automatisch wordt verrekend in de geldelijke anciënniteit in toepassing van het Koninklijk Besluit van 15-04-1958. De nuttige beroepservaring wordt toegekend nadat de geselecteerde kandidaat de bewijsstukken van deze ervaring heeft voorgelegd en na onderzoek van het volledige dossier.
 
 
Aanstelling
 
vanaf 01/10/2011 t.e.m. 30/09/2012

 
 
Kandidaatstelling

De kandidaatstelling moet ons uiterlijk op 9 september 2011bereiken.

Stuur je sollicitatiebrief, CV en portfolio met een kopie van je diploma naar:
- Directiesecretariaat Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170 te 1070 Brussel of
- reageer per e-mail: vacature@ehb.be of
- geef je sollicitatie af bij het directiesecretariaat van de Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170 te 1070 Brussel (4de verdiep).
 
Mocht je geen kopie van je diploma kunnen inscannen, dan mag je een kopie van je diploma afzonderlijk opsturen met de post.
 
Opgelet! Het is uiterst belangrijk dat je het vacaturenummer van de betrekking zoals vermeld op de website in je kandidaatstelling opneemt. Het is ook uiterst belangrijk dat je de kandidaatstelling naar het correcte adres stuurt, dat we de exacte benaming van je diploma kennen en dat je kandidaatstelling ons tijdig bereikt. Alleen in dat geval kunnen we een correcte behandeling van de kandidaatstelling garanderen.
 
 
Met specifieke vragen over functie-inhoud kan je contact opnemen met Dhr. Gilles Rasson, Departementshoofd Campus Dansaert (02/213.61.65 tijdens de kantooruren).
 
Met algemene vragen over de vacature of de selectieprocedure kan je terecht op vacature@ehb.be of bij Erika Eeckhout, directeur personeel (02/559 15 81 tijdens de kantooruren).
 
 


Waarschuwing!

Deze vacature is niet langer gepubliceerd
Werk zoeken
vacatures
Werken in Nederland? Zie Vindazo Nederland. auto verkopen